श्री गणपती स्तोत्र


श्री गणपती स्तोत्र

नारदांनी रचिलेले मराठी भाषेतले श्री गणपती स्तोत्र

Google Play वर ते मिळवा
श्री गणपती स्तोत्र नारदांनी रचिलेले असून त्यात बरेच सामर्थ्य आहे . ह्या ऍप्प  च्या माध्यमातून आपण आपल्या मुलांना श्री गणपती स्तोत्र शिकवू शकता. श्री गणपती स्तोत्र वाचल्याने लहान मुलांवर चांगले संस्कार होतात. 

मुख्य वैशिट्ये :- 

* श्री गणपती स्तोत्र वाचण्याकरिता प्ले स्टोर मधील सर्वात सोपे ऍप्प 
* नारदांनी रचिलेले सामर्थ्यवान श्री गणपती स्तोत्र
* इंटरनेट/डेटा नसले तरी चालणारे. 
* आपल्या मुलांवर चांगले संस्कार घडविणारे ऍप्प

श्री गणपती स्तोत्र


साष्टांग नमन हे माझे गौरीपुत्रा विनायका । 
भक्तीनें स्मरतो नित्य आयुःकामार्थ साधती ॥ १ ॥

प्रथम नांव वक्रतुंड दुसरें एकदंत ते ।
तिसरे कृष्णपिंगाक्ष चवथे गजवक्र ते ॥ २ ॥

पांचवे श्रीलंबोदर सहावें विकट नांव ते ।
सातवे विघ्नराजेंद्र आठवे धुम्रवर्ण ते ॥ ३ ॥

नववे श्री भालचंद्र दहावे श्री विनायक ।
अकरावे गणपती बारावे श्री गजानन ॥ ४ ॥

देवनांवे अशी बारा तीन संध्या म्हणे नर । 
विघ्नभीती नसे त्याला प्रभो ! तू सर्व सिद्धिदे ॥ ५ ॥

विद्यार्थ्याला मिळे विद्या धनार्थ्याला मिळे धन ।
पुत्रार्थ्याला मिळे पुत्र मोक्षार्थ्याला मिळे गति ॥ ६ ॥

जपता गणपती स्तोत्र सहा मासांत हे फळ ।
एक वर्ष पुर्ण होतां मिळे सिद्धी न संशय ॥ ७ ॥

नारदांनी रचिलेले झाले संपू्र्ण स्तोत्र हें ।
श्रीधराने मराठींत पठण्या अनुवादिले ॥ ८ ॥

॥ श्रीगणपती स्तोत्र संपूर्ण ॥